THANK YOU!

Bạn đã đăng ký thành công Chương trình “Nhận MIỄN PHÍ báo cáo Campaign Audit on Social Media riêng cho thương hiệu bạn!” Cùng xem lại những thông tin mà bạn sẽ nhận được ở phiên bản báo cáo rút gọn

YouNet Media sẽ gửi email xác nhận đăng ký thành công đến địa chỉ hộp thư bạn đăng ký.

Trong vòng 2 ngày làm việc tới, ngoài email xác nhận đăng ký thành công, YouNet Media sẽ liên hệ để phản hồi mức độ phù hợp của thương hiệu bạn với phạm vi chương trình. Vui lòng kiểm tra email (kể cả mục spam, quảng cáo) và tin nhắn điện thoại để không bỏ lỡ thông tin từ chúng tôi!

Trong khi chờ đợi Chuyên viên hỗ trợ, bạn có thể tham khảo thêm các phân tích chuyên sâu theo ngành hàng của chúng tôi tại YouNet Media Insights

*Lưu ý: Nếu không nhận được email xác nhận đặng ký, vui lòng kiểm tra trong mục Spam.