• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Bước 3 – Tạo Zalo Business Account (ZBA)

Bước 3 – Tạo Zalo Business Account (ZBA)

Tạo ZBA (Zalo Business Account) và ID ứng dụng để truy cập vào API ở: https://zns.oa.zalo.me/account/create

  • Bước 1: Truy cập vào trang tạo tài khoản Zalo Business Account tại đây.
  • Bước 2 : Đăng nhập từ Zalo cá nhân và điền tên Zalo Business Account (Tên tài khoản nên là tên đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp.)

Bước 3 : Kết nối với tài khoản Zalo OA của Doanh Nghiệp. (Lưu ý: Tài khoản Zalo OA phải xác thực mới có thể kết nối)

Bước 4 : Kết nối với ứng dụng (app).

Bước 5 : Đọc và đồng ý với Điều kiện và Điều khoản của Zalo.

Bước 6 : Hoàn tất 

Hướng dẫn bằng video: